Jaunimas veikia
Pasitikrinkite ar nesate įmonė, kurioje paaugliai nenorėtų dirbti

Jaunas žmogus yra mūsų ateities pokytis arba „šiandienos jaunimas yra rytojaus lyderis“ – sakė pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Nelsonas Mandela, apdovanotas Nobelio premija. 

Prieš kurį laiką 9 zuikiai paskelbė viešą apklausą paaugliams, kurioje jie galėtų išreikšti nuomonę apie savo būsimą darbovietę. Anketą savanoriškai užpildė virš 50 paauglių, kurių amžius 13 – 19 m. Tik 1.8 % nurodė, kad vertybės nesvarbu, o visi kiti turėjo užtikrintą nuomonę ir apie tai parašė detaliai. Įsitaisykite patogiai ir įsiskaitykite, nes dalinamės paauglių išsakyta nuomone, kuri gali būti jūsų ateities pokytis.

paauglys per petraukėlę „9 zuikiai“ dirbtuvėje

Dažniausiai paminėtos vertybės kalba apie rūpestį ir sąžinę

Pirmuoju klausimu paauglių teiravomės, kokios vertybės turėtų būti įgyvendinamos įmonėje, kad ateitų į ją dirbti.

Kaip ąžuolas ir klevas suaugęs į vieną kamieną, aptvertas paveldo tvorele – taip dvi paauglių vertybių šakos buvo išskirtos pačioje aukštumoje. Net 96,4 % jaunių akcentavo sąžiningumą, o 94,6 % – žmogiškumą.

Tarp kitų pažymėtų vertybių taip pat buvo ir lygybė (80,4 %), pagarba gamtai (51,8 %), skaidrumas (23,2%), tvarumo diegimas aplinkoje (19,6 %), vartotojiškumo mažinimas (10,7%). 

Taip pat jauniai įvardino vadovų pagarbą darbuotojams, komandiškumą, atsakingą darbovietės požiūrį į emocinę sveikatą, atvirumą, toleranciją.

paaugliai „9 zuikiai“ vasaros stovykloje

„Man labai svarbu tolerancija ir open-mindedness. Svarbu, kad įmonė galvotų moderniai, būtų priimanti LGBTQ+ narius, būtų tolerantiška religijai, kultūrai ir rasėms. Manau, kad tokią aplinką sukurianti įmonė visada bus pažangesnė ir sėkmingesnė, todėl joje labiau norisi dirbti. – rašė vienas iš jaunių. 

„Įmonės bendravimas jos praeitis bei norima ateitis. Atvirumas, atsakomybės jausmas prieš darbuotojus ir supančią aplinką, pozityvumas ir rūpestingumas.“ – vardino kiti respondentai.

9 zuikiai rudeninės konferencijos | stovyklos jauniai

Darbo ieškantis jaunimas tikrina informaciją įdarbinimo įmonėse

Personalo atrankos kompanijos „Alliance for Recruitment mokymų ir ugdymo konsultantė jaunimui V. Genevičiūte pažymi, kad sulig kiekvienais metais į darbo rinką ateinančių jaunuolių ieškomos vertybės darbovietėse keičiasi. Jie vis daugiau kreipia dėmesį į kompanijos požiūrį, charakteristikas, moralines nuostatas. 

Vytenė Genevičiūtė

„Jaunos kartos atstovai pradeda vertinti ne tik atlygį, bet ir komandiškumą, karjeros galimybes. Dalyvaudami atrankose jaunieji kartos atstovai dažnai klausia, kokias vertybes puoselėja įmonė, ar jos nėra viešinamos tik dėl marketinginių triukų. Jaunuoliams svarbu ne tik ką įmonės komunikuoja apie savo vertybes viešumoje, bet kad iš tiesų tai vyktų ir įmonės viduje.

Jaunajai kartai svarbu dinamiška aplinka, galimybės augti ir džiaugtis gyvenimu, mėgavimąsis darbu, komandiškumas, savarankiškumo pojūtis, greiti sprendimai ir bendradarbiavimas. Vyresnės kartos atstovams, kurie jau turi ilgametę patirtį, vertybės siejasi su patikimumu, saugumo jausmu.“ – skirtumus pastebi Vytenė. 

9 zuikiai žygis

Kokio požiūrio įmonėje nenorėtų dirbti paaugliai. Visi jų atsakymai (neredaguoti) čia

Įsitaisykite patogiai. Nes yra tokia gausa punktų, kad skaitant vieną po kito, vieną po kito – pasidarysime savaip individualią išvadą. Galbūt čia rasite ir save.

Kokio požiūrio įmonėje jokiu būdu nenorėtumėte dirbti?

 • Kur į darbuotojus žiūrima tik kaip į darbo jėgą
 • „Aš vienas svarbus, visi kiti man tik tarnai”
 • Nenorėčiau dirbti įmonėje, kurioje viskas sutelkta tik į darbą, nėra žmogiškumo, lygybės, supratingumo.
 • Purvinoje, žeminančioje
 • Įmonėje, kuri nepaiso darbuotojų teisių ir netausoja gamtos
 • Negalėčiau niekaip dirbti ten, kur sklinda negatyvas, kur žmonės nemėgsta savo darbo ir į jį vaikšto pavargę, nepatenkinti. Pati aplinka labai įtakoja nora darbui, todel į ja atsižvelgiu taip pat.
 • Nesąžiningumas
 • Kurios prieštarauja mano pačios vertybėms, išnaudoja darbuotojus, ir nesigilina į kliento poreikius
 • Nenorėčiau dirbti įmonėse, kuriose nėra lyčių lygybės, nėra gerbiamas žmogus. Taip pat svarbus sąryšis su gamta – kaip ji tausojama, ar ji yra gerbiama, saugojama
 • Kur viskas yra apgaulė, yra meluojama už akių, nesiskaitoma su žmonėmis
 • Įmonėje, kuri neturi savo vertybių. 🙂
 • Kurie su savo atliekom teršia gamtą
 • Kurioje vadovai visiškai nenusimano apie kitų darbuotojų specialybę ir nesigilindami krauna darbo nežinodami kiek laiko jis užtrunka.
 • Kuri siekia pinigu bet kokia kaina, kurioje nera pagarbos
 • Charakteristika
 • Noras tik uždirbti, dirbti be meilės savo darbui
 • Homofobiškoje, su rasistais, neapykantos pilnais žmonėmis ir jei žmones laiko vergais
 • Turime būti nr1 bet kokia kaina
 • įmonėje, kurioje jokio žmogiškumo ir lygybės
 • Įmonėje, kuriai nerūpi tvarumo, aplinkos saugojimo tendencijos, darbovietė su rasistišku požiūriu, sovietinių laikų mąstymu ir pasaulėžiūra.
 • Atsainus boso požiūris į sveikatą ir atmosferą
 • Įmonėje kuri nuolatos siektų tobulėti, gerinti savo paslaugas ar produktus, išnaudoti visas įmanomas galimybes norint pagerinti savo marketingą ar kitus dalykus.
 • Kur nesiskaitoma su darbuotojais.
 • Jeigu elgtųsi labai nesažiningai ir žemintu kitus
 • Kur kaip darbo jėgą matytų tik suaugusius vyrus, o moteris ir jaunimą nustumtų į šalį.
 • Žmonių skirstymas pagal jų gebėjimus, nedraugiškumas
 • ten, kur vadovas į savo darbuotojus žiūri iš aukšto.
 • Kas tūri daugiau pinigų, tam pirmienybė
 • Įmonėse kurioje aš būčiau negerbiama, kurie žalotų gamtą, žmones, elgtųsi neteisėtai, o tai kenktų kitiems. Taip pat tokioje, kurioje nebūtų sąžiningumo, taisingumo, moralės
 • Nenorėčiau dirbti įmonėje, kuri susiduria su klaida ir neradus iškart sprendimo – pasiduoda ar eina lengvesniu keliu. 
 • Jokiu būdu nemėgstu, kai įmonėje dirbantys žmonės neturi komandiškos dvasės, nėra motyvuoti. Su komanda galima šiuos dalykus ir pakeisti, bet dažnai įvyksta atvejų, kai net bandydamas motyvuoti žmogų, bandydamas kartu su juo dirbti jis vis tiek priešiškai darys ir nereaguos į teikiama pagalbą motyvacijai, komandiškumui
 • Kurioje būtų tušti pažadai ir idėjų neįgyvendinamas.
 • Kur būtų nepagarba darbuotojams
 • Galiu pridėti paslaptingumą, netvarkingumą, nestabilumą ir t.t.
 • Tokioje, kurios interesai ir tikslas nesutampa su mano
 • Nenorėčiau dirbti žeminančiame darbe, kur nevertina darbo.
 • Kurios interesai būtų visiškai priešingi mano.
 • Kur visiem rūpi tik pinigai
 • Kuriai visiškai nesvarbūs žmonės, kurie dirba toje įmonėje. Aplinkoje kurioje paplitus bet kokios rūšies diskriminacija.
 • Kurie apgaudinėja žmones (nebūtinai mane), kur esi atstumiamas
 • Kur darbuotojai yra išnaudojami darbdavio naudai, nėra pagarbos
 • Triukšmingoje aplinkoje
 • Pas rasistus
 • Skatinančioje vartotojiškumą ir nepaisančioje taisyklių bei žmogaus teisių.
 • Nesąžiningoje
 • Nenorėčiau dirbti ten, kur nėra pasitikėjimo, komandinio darbo. Visada yra gerai komandinis darbas arba kai gali drasiai konsultuotis.
 • Kur nepagarba darbuotojams.
 • Kai pinigus uždirba silpnųjų atžvilgiu (?)
 • Klientų aptarnavimo (kavinėse/parduotuvėse) nes kolektyvas būna nedraugiškas, jaunesi darbuotojai nesupranta vyresniųjų problemų, prasideda patyčios.
 • Tokioje, kurioje veikia nelygybė
 • “Gi svarbu uždirbti.”
 • Tokioje, kuriai svarbu tik užsikalti pelno ir nurungti konkurentus, kuri elgiasi nesąžiningai su savo darbuotojais
 • Kurie neįvertina savo darbuotojų, nepadeda jiems kilti/tobulėti.
 • Nelygybės, žmonių išskirstymo į sritis
 • Netolerantiškoje

„9 zuikiai“ konferencijos | stovyklos dalyvis

„ALMOST

EVERYTHING

THAT IS GREAT 

HAS BEEN DONE

BY YOUTH”

                                – Benjamin Disraeili

 

2020 10 24 – 2020 10 31 9 zuikiai organizuoja savaitienę paaugliams, kuriems rūpi vertybės įmonėse, tiems, kuriems rūpi gamta, žmogiškumas, verslo poveikis aplinkai ir atliekų mažinimas. Tiems, kurie nebijo iššūkių, buitinės ir ūkinės veiklos, komandinio darbo, mėgsta buvimą gamtoje. Paaugliams, kurie nori išmokti kurti vertę kitiems su kuo mažesne žala gamtai.  Apie: https://bit.ly/SavaitienėJaunimui

AČIŪ, kad skaitote. Jeigu manote, kad “9 zuikiai” turinys yra reikalingas ir Jums artimos mūsų vertybės – jūs labai mums padėsite,  savo parama prisidėdami prie 9 zuikiai internetinio puslapio tobulinimo ir turinio kūrimo per patreon.com/9zuikiai

9 zuikiai – idėjos, žinios ir komunikacijos pagalba tvariam verslui ir veikloms bei tuo besidomintiems jauniams nuo 13 m. 

Jeigu norėtumėte prisidėti prie zuikių turinio kūrimo, įdomu straipsnių rašymas, video kūrimas, gerai valdai Google ir analizuoji faktus – parašykite mums el. paštu info@9zuikiai.lt