PASLAUGOS
Verslams

Komandos ryšio stiprinimas, savęs ir komandos pažinimas, atsparumas, sąmoningumas, organizacijų kultūra, regeneratyvumas, produktyvumas, vertybėmis grįstas įsitraukimas, kūrybiškas problemų sprendimas, stiprus komandinis darbas ir bendradarbiavimas – tai yra temos, kuriomis fasilituojame darnios lyderystės ir „minkštųjų“ įgūdžių patirtis kolektyvams.

Kam skirta: įmonėms ir įstaigoms, susiduriančioms su iššūkiais, kaip susikurti tvarumo strategiją, kad ji būtų ne teorinė, o praktinė, atspari, gyva, veikianti iš pačių darbuotojų noro, o ne „nuleista“ iš viršaus. Ieškantiems paprastų, lengvai suprantamų metodų, „minkštųjų“ įgūdžių.

Dirbtuvės vedamos lietuvių arba anglų kalba.

Kaip? Mūsų praktikos yra lengvos, žemiškos, inovatyvios, bet tuo pačiu ir paprastos. Patirtis fasilituojame gamtoje visais metų laikais. 

Lydime ir moderuojame patirtines ryšio kūrimo dirbtuves su savimi, komanda ir visa ekosistema. Bendradarbiaujame su mokslininkais, gamtininkais, aplinkosaugininkais, holistais, regeneratoriais, inžinieriais ir kt. procesų ekspertais.

PROGRAMOS
PASIŪLYMAS NR. 1
Ryšio kūrimo sesija per 6 pojūčius

Kam skirta: nuolat balansuojantiems kolektyvams, kai lyg ir siekiama darnumo kelio, gero sau bei kitiems, bet nuolat esama ant perdegimo ribos ir vis kažkas nepavyksta. Ieškantiems būdų, kaip susikalbėti su skirtingų kartų žmonėmis, padėti jiems suprasti, kas tas tvarumas, darnumas ir kodėl jis taip reikalingas / naudingas?

Trukmė: nuo 3 val. iki reguliariai vykstančių įsisavinimo dirbtuvių ciklo.

Rekomenduojama erdvė: laukas, gamta (visais metų laikais)

Grupės dydis: nuo 8 iki 120 dalyvių vienu metu.

Kaip? Darnumo suvokimo pratimai per savo asmeninį pajautimą atliekami individualiai, porose, grupelėse, bendrame rate.

Pasitelkiama tos akimirkos aplinka, mokomasi eiti į ryšio gilinimo santykį per simbiozę su tuo, kas vyksta ČIA IR DABAR, šioje aplinkoje, su šiais žmonėmis, gamtos elementais ir visa jos gyvybe.

Šiuos žaidimus, eksperimentus, praktikas naudoja tiek pasaulinės organizacijos, ilgaamžės bendruomenės, tiek į holistinę ir tvarią ateitį orientuotos tarptautinės verslo įmonės.

Kas iš to? Formuojasi pagarbus ir atsakingas ryšys su savimi bei aplinka. Iš paties žmogaus vidinio suvokimo pradeda formuotis atsakymai, kas yra darnumas, kam jo reikia, ką juo galima pasiekti, kaip jį kurti. Dirbtuvių praktikos padeda ne tik klausyti, bet ir išgirsti vieniems kitus. Pajausti ir pastebėti būsenas, dabar vykstančias aplinkoje, gamtoje, suteikia atsakymus, ką daryti su šia dabartimi. Darosi aišku, kaip ir kokius sprendimus priimti tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.

Ateina ramybė ir tvirtumas, aiškumas, pasitikėjimas savimi, bendruomeniškumo jausmas, žmonės įgauna drąsos imtis iniciatyvos, kalbėti ir išklausyti, būti savimi, pasitikėti kolegomis, veikti kartu, bendradarbiauti, padėti vieni kitiems.

Kaina: nuo 500 eur

Ryšio kūrimo sesija per 6 pojūčius
METODAS NR. 1
Progreso pakopa

Tai komandos ryšio vienas su kitu ir aplinka stiprinimas gamtinėje aplinkoje, stacionarioje vietoje. Mėgstantiems atidų, sąmoningą buvimą lėtume, niekur neskubant, dėmesį sutelkiant ne į judėjimą, o į lėtą savistabą, gilų reflektavimą. Integruojame aplinkos ir vienas kito gilų pažinimą, sąmoningumo žaidimus, gamtos intelekto pažinimą individualiai, porose, grupelėse, bendrame rate.

Temos: tvarumas holistiškai, dėmesingas klausymas, konfliktai, socialinė atsakomybė, darni lyderystė, savęs pažinimas, bendrakūryba prisitaikant prie skirtingo tipo asmenybių, gamtos intelektas, emocijų atpažinimas, gilus reflektavimas, bendradarbystė komandoje, fizinė ir emocinė sveikata darbe, atsparumas.

Trukmė: 120-300 min.
Erdvė: lauke arba viduje
Dalyvių skaičius: nuo 8 iki 120 dalyvių vienu metu.
METODAS NR. 2
Dinaminė pakopa

Jau dalyvavusiems bent keliose Ryšio kūrimo sesijose per 6 pojūčius ir ne naujokams saviugdos bei darnumo patirtinėse praktikose, holistiniu veikimu pagrįstam verslui arba gyvai organizacijai.

Kaip? Esminis skirtumas nuo progreso pakopos yra tas, kad šiose sesijose jau naudojami metodai pasitelkiant judesį, balsą, prisilietimą, garso vibracijas, kvėpavimą, aktyviai sąveikaujama su gamta, gamtos intelektu (gali tekti išsipurvinti, vaikščioti basomis ir pan.), per visus 6 pojūčius tyrinėjama aplinka, per atidą analizuojamas aplink vykstančių procesų priežastingumas.

Šiuos pratimus naudoja gyvos, jau regeneratyvumo keliu einančios pasaulinės verslo įmonės.

Kas iš to? Atsirakina 6-asis pojūtis, kad mes patys ir esame gamta. Įsitvirtina suvokimas, kad taip, kaip mes patys sąveikausime su aplinka, tą iš jos ir gausime. Pradedant nuo santykių su žmonėmis ir baigiant gamtos poveikiu mums patiems. Formuojasi stiprus oro, klimato, gamtos pajautimas, jos pokyčiai, sveikatos, kūno suvokimas, aplinkos poveikis mums patiems. Pradedamos pastebėti detalės, atsiranda empatija darbiniame kontekste, aiškumas matant bendrą paveikslą įmonės darnumo vystymo procesuose.

Trukmė: 120-300 min.
Erdvė: lauke ar viduje
Dalyvių skaičius: nuo 8 iki 60 dalyvių vienu metu.
METODAS NR. 3
Gamtiniai patyrimai

1. Botanika, augalų pažinimas ir rolė ekosistemoje.
2. Dirvožemio regeneracija su biologu.
3. Miško maudynės; Kaip bendrauja medžiai.
4. Ugnies, maisto grandinės pažinimas. Komandinis pietų ar vakarienės ant laužo gaminimas. Dienos refleksijos sesija su ugnimi.
5. Vabzdžių ir bestuburių rolė ekosistemoje.

Trukmė: 120-300 min.
Erdvė: lauke
Dalyvių skaičius: nuo 20
PASIŪLYMAS NR. 2
Pojūčių žygis gamtinėje arba urbanizuotoje teritorijoje

Kam skirta: jau dalyvavusiems bent keliose Ryšio kūrimo sesijose per 6 pojūčius ir ne naujokams saviugdos bei darnumo patirtinėse praktikose, holistiniu veikimu pagrįstam verslui arba gyvai organizacijai. Kolektyvams, mėgstantiems žygius.

Trukmė: nuo 3 val. iki nuolat vykstančių dirbtuvių. Efektyviausias rezultatas – reguliarios dirbtuvės skirtingais metų laikais, siekiant pajusti aplinkos skirtumą gamtiniuose cikluose.

Grupės dydis: nuo 15 iki 60 dalyvių vienu metu.

Kaip? Esminis skirtumas nuo progreso pakopos yra tas, kad šiose sesijose pratimai atliekami ne stacionarioje vietoje, o žygyje, tai yra gamtoje.

Kas iš to? Atsirakina 6-asis pojūtis, kad mes patys ir esame gamta. Įsitvirtina suvokimas, kad taip, kaip mes patys sąveikausime su aplinka, tą iš jos ir gausime. Pradedant nuo santykių su žmonėmis ir baigiant gamtos poveikiu mums patiems. Formuojasi stiprus oro, klimato, gamtos pajautimas, jos pokyčiai, sveikatos, kūno suvokimas, aplinkos poveikis mums patiems. Pradedamos pastebėti detalės, atsiranda empatija darbiniame kontekste, aiškumas matant bendrą paveikslą darnumo vystymo procesuose. SVARBU: žmonės pradeda pastebėti, kaip skirtingais metų ciklais skiriasi aplinkos įtaka verslo procesams.

Kaina: nuo 650 eur

Pojūčių žygis gamtinėje arba urbanizuotoje teritorijoje
PASIŪLYMAS NR. 3
Suvokimo gilinimo ir refleksijos sesijos fasilitavimas

Kam skirta: konferencijoms, forumams, renginiams, suvažiavimams, sąskrydžiams, „darbostogoms“.

Trukmė: 1–2,5 val.

Grupės dydis: nuo 10 iki 120 dalyvių vienu metu.

Kaip? Per šią refleksijos sesiją atsirakina aiškumo „AHA!“ momentai apie tai, kaip galima konkrečiai panaudoti ir iškart pritaikyti per dieną girdėtą srautą informacijos. Paprastai tariant, padeda lengvai, paprastai ir neapkraunant proto „suvirškinti“ per dieną girdėtą įvairialypį turinį ir rasti aiškius atsakymus, kaip, grįžus į kasdienius darbus, imti ir taikyti tai kad ir kitą dieną.

Šie net ir Alberto Einšteino, „LinkedIn“ generalinio direktoriaus Jeffo Weinerio, karalienės Elžbietos II, Steve’o Jobso naudoti refleksijos metodai padeda pasiekti ne tik pritaikomumo rezultatą, bet ir vidinę ramybę bei efekto ilgaamžiškumą.

Kas iš to? Tai, ką šioje sesijoje patirsite, galėsite pritaikyti bet kada, kada tik jums prireiks. Ypač kai reikia dirbti su nuolat besikeičiančiais įstatymais, technologijomis, teisiniais pakeitimais, mokslinėmis analizėmis, derybomis, bendrauti su nuolat replikuojančiais bendruomenės nariais, spręsti sudėtingus klausimus ir ginčytinas problemas.

Atsiliepimai: ši refleksija iš dalyvių jau yra gavusi pravardę „Smegenų SPA“ po gauto srauto naujos informacijos.

Kaina: nuo 550 eur

Suvokimo gilinimo ir refleksijos sesijos fasilitavimas
PASIŪLYMAS NR. 4
Praktikų „Pamatyk, pajausk, keisk“ 5-iomis darnumo temomis patirtinis įsisavinimas

Kam skirta: išorinės komunikacijos ir visuomenės informavimo ekspertams, edukatoriams, tvarumo vadovams, žmogiškųjų išteklių specialistams, moderatoriams, fasilitatoriams, integruotos komunikacijos specialistams, ieškantiems žaismingo formato įrankių.

Trukmė: nuo 3 val. iki kelių dienų. Tikslas – ne tik išgirsti, patirti, bet ir dirbtuvių metu dalyviams praktiškai pabandyti patiems pravesti pasirinktus žaidimus, temų suvokimo ir įtraukties žaidybinius metodus.

Grupės dydis: nuo 10 iki 45 dalyvių vienu metu.

Kaip? Praktiškai išbandomi žaidimai ir pagalbiniai įrankiai, kaip apie darnumą žmonėms papasakoti paprastai, žaismingai ir lengvu formatu, pasitelkiant įvairius žaidimus, eksperimentus, pratimus. Dirbtuvėms pasirenkama viena ar kelios darnumo temos:

Tvarus gyvenimo būdas ir 6R taisyklė

Žiedinė ekonomika

Darnus žemės ūkis ir dirvožemis

Žalioji energetika

Klimato krizė

Kas iš to? Praktikos, žaidimai, eksperimentai yra plačiai naudojami tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tai paprasti ir lengvi metodai, kurie padeda apie sudėtingas temas kalbėti įtraukiančiu ir sudominančiu būdu. Be to, žaidimai nenuvargina taip, kaip teoriniai informacijos pristatymai. Tinka įvairaus amžiaus bei statuso žmonėms.

Žaismingo komandinio darbo metu dalyviai bendrai sukurs galimus būdus, kaip šiuos žaidimus integruoti į savo darbinę aplinką.

Kaina: nuo 750 eur

Praktikų „Pamatyk, pajausk, keisk“ 5-iomis darnumo temomis patirtinis įsisavinimas
SVARBI INFORMACIJA
Galutinė kaina skaičiuojama pagal individualų poreikį.
Esminiai veiksniai:

1. Dalyvių skaičius
2. Užsiėmimų kiekis
3. Pasiruošimo laikas iki dirbtuvių
4. Kiti individualūs atvejai ar specialieji poreikiai

Į kainą įskaičiuojama:
  1. Programos turinys ir užsiėmimų fasilitavimas
  2. Užsiėmimų dizaino (struktūros) kūrimas, kuris derinamas kartu su užsakovu
Ko reikia papildomai?
  1. Erdvės nuomos?
  2. Bendradarbiavimo  su mokslininkais, gamtininkais, aplinkosaugininkais, inžinieriais ir kt.?
  3. Renginio organizavimo?
Apimtis:

1. Vienas praktinis užsiėmimas „pasimatuoti“
2. Pilnos dienos programa
3. Reguliarūs programos ciklai

Sandra
KONTAKTAI

Sveiki, esu Sandra
ir mielai atsakysiu į
jūsų visus klausimus