Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Kreipėmės dė kvalifikacinio renginio mokytojams. Siekiame darnios lyderystės programos įgyvendinimo. O „9 zuikiai” atliepia progimnazijos Darnios lyderystės ugdymo programos tikslus. Procesas buvo dalykiškas, lankstus, atsižvelgiama į pageidavimus. Patiko organizacinė struktūra. Labiausiai pedagogams patiko kompentetingi gamtos srities specialistai.