Emilija Statinaitė, projekto „NK-DOKU“ koordinatorė

Kreipėmės su prašymu surinkti informaciją apie vandens taršą mikro plastiku edukacinei medžiagai, lydinčiai filmą. Procesas buvo sklandus, prašyta informacija buvo kokybiška ir pateikta greitai, už ką esame dėkingi. Patiko Sandros informacijos parengimo pritaikymas numatytai projekto formai, tikslumas.