Verslas
Koks yra darbuotojų žinių apie bioįvairovę vaidmuo verslo sėkmei?

Biologinės įvairovės žinių įtraukimas į įmonės kultūrą ir sprendimų priėmimo procesus gali duoti daug naudos – nuo poveikio aplinkai sumažinimo iki rinkos galimybių didinimo, reputacijos, inovacijų, efektyvumo. 

Toliau straipsnyje išvardyti punktai yra pagrįsti tyrimais, realiomis pasaulinių verslų praktikomis ir tikrais atvejais. Nepaisant to, svarbu paminėti, kad ne visi poveikiai yra vienodai pagrįsti moksliniais tyrimais. Tačiau vis daugėja realių atvejų, kaip įrodymų, kuriuose matoma darbuotojų bioįvairovės pažinimo įtaka verslui.

Inovacijos ir problemų sprendimas: žinios apie biologinę įvairovę įkvepia randant inovatyvius sprendimus kompleksinėms problemoms. Taip pat padeda rasti kūrybiškus sprendimus aplinkos iššūkiams. Biologinę įvairovę suprantantys darbuotojai gali padėti įmonėms rasti tvaresnių ir ekologiškesnių būdų spręsti įvairius iššūkius.

Šios naudos pagrįstos atvejais, kur įmonės savo veikloje taiko bioįvairovės žiniais ir skiria pirmenybę tvarumui bei inovacijoms.

Rizikos valdymas: žinios apie biologinę įvairovę leidžia įmonėms įvertinti ir sumažinti su aplinkos pokyčiais susijusias rizikas. Šis supratimas padeda pasiruošti galimiems tiekimo grandinių sutrikimams, reguliavimo pokyčiams ir atsirandantiems tvarumo reikalavimams.

Išteklių efektyvumas: Biologinę įvairovę išmanantys darbuotojai geba rasti galimybes resursų sunaudojimo mažinimui, kaip sumažinti atliekų kiekį ir tuo pačiu padidinti veiklos efektyvumą. Tai veda prie sutaupytų išlaidų.

Prekės ženklo reputacija: Įsipareigojimas biologinei įvairovei ir aplinkos apsaugai gerina įmonės reputaciją. Vis dažniau klientai, investuotojai ir partneriai teikia pirmenybę įmonėms, turinčioms tvirtą tvarumo praktiką. Daugelio tyrimų ir apklausų duomenys rodo, kad įmonės, kurios realiai įgyvendina bioįvairovės iniciatyvas, neturi skirti papildomų resursų įmonės reputacijos išsaugojimui bei klientų lojalumui.

Investuotojų pasitikėjimas. Investuotojai, priimant investicijų sprendimus, vis dažniau atsižvelgia į įmonės socialinius ir ekosisteminius veiksnius, todėl bioįvairovę išmanantys darbuotojai padeda kurti investuotojų pasitikėjimą ir įtikina apie įmonės gebėjimą klestėti besikeičiančiame pasaulyje.

Patekimas į rinką ir išsilaikymas joje: Biologinės įvairovės supratimas tampa vis svarbesnis norint patekti į ne tik į vietinę, bet ir platesnę rinką. Įmonėms gali tekti laikytis su biologine įvairove susijusių reglamentų ir standartų, kad galėtų vykdyti verslą tam tikruose pasaulio regionuose. Nes daugelyje regionų ir pramonės šakų reikalaujama laikytis būtent jų kraštui sukurtų aplinkos reguliavimo reikalavimų ir standartų, todėl bioįvairovės žinios, praktiškai, yra būtinos patekti į rinkas, kuriose ypač didelę reikšmę turi klimatas, gamtos stichijos, augalija, gyvūnija ir visa vietos bioįvairovė.

Ekosistemų paslaugos: žinios apie biologinę įvairovę gali padėti įmonėms atpažinti ekosisteminių paslaugų poreikį, tokių kaip augalų apdulkinimas, žemės derlingumas, švarus vanduo ir oras, pilnavertis maistas, klimato reguliavimas ir t.t. Šių poreikių įgyvendinimas per teikiamas paslaugas gali duoti tiesioginės ekonominės naudos įmonėms. Tokiu atveju verslas gali tapti ne tik tvariu, bet ir regeneruojančiu.

Teisės aktų laikymasis: Biologinės įvairovės ir jos svarbos supratimas gali padėti įmonėms laikytis aplinkosaugos įstatymų ir taisyklių, taip sumažinant teisines problemas. O jos yra susijusios ir su išlaidų rizika.

Klientų lojalumas: Biologine įvairove besirūpinantys žmonės yra labiau linkę remti įmones, kurios įgyvendina realius veiksmus veikiant išvien su ekosistema. O įmonės darbuotojai, turintys žinių apie biologinę įvairovę, gali padėti įmonėms komunikuot su tokiais klientais ir juos aptarnauti. Šie duomenys yra pagrįsti rinkos tyrimais ir vartotojų elgesio apklausomis.

Talentų pritraukimas ir išlaikymas: įmonės, įgyvendinančios biologinės įvairovės iniciatyvas, pritraukia ir išlaiko talentingus darbuotojus. Ypač tuos, kurie patys rūpinasi aplinkos tausojimu. O tokie darbuotojai dažnai būna labiau patenkinti darboviete ir įsitraukę į jos veikla, nes jų vertybės sutampa su darbdavio vertybėmis.

Tiekimo grandinės atsparumas: biologinės įvairovės supratimas gali padėti įmonėms diversifikuoti ir apsaugoti tiekimo grandines, sumažinant įmonės veiklos pažeidžiamumą dėl aplinkos pokyčių ar nelaimių atveju.

Ilgalaikiškumas: Biologinę įvairovę pažįstantys darbuotojai gali padėti planuoti ilgalaikes ir atsparias įmonės veiklos strategijas. Jie gali padėti įmonėms numatyti besikeičiančius aplinkos veiksnius, tvarumo tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip užtikrinant jų gyvybingumą bei veiksnumą ateityje.

Bendruomenių įtraukimas ir viešieji ryšiai: įmonės, turinčios žinių apie biologinę įvairovę, gali prasmingiau ir abipusiai naudingiau bendrauti su vietos bendruomenėmis. Tai sustiprina santykius su suinteresuotosiomis šalimis ir kuria teigiamą socialinį poveikį. Darbuotojai, turintys žinių apie biologinę įvairovę lengvai užmezga bendradarbiavimą su bendruomenėmis. O tai padeda stiprinti ir įmonės viešuosius ryšius.

Įmonių socialinės atsakomybės poveikis: žinios apie biologinę įvairovę gali sustiprinti įmonės socialines iniciatyvas su ilgalaikiu ir teigiamu jų poveikiu aplinkai bei vietos gyventojais.

Rinkos diferenciacija: Biologinę įvairovę išmanantys darbuotojai gali padėti įmonėms išsiskirti rinkoje, savo įsipareigojimais siekti ekosisteminio tvarumo ir regeneratyvios lyderystės. Duomenys paremti rinkos tyrimais ir verslo sėkmės istorijomis.

Įmonėje galima įdarbinti biologus, kurie dalintųsi savo bioįvairovės žiniomis ir jas integruotų procesuose. Tačiau tas pačias bioįvairovės žinias gali gilinti bet kurių pareigybių darbuotojai: ar tai būtų gamybos linijos operatorius, administratorius/ė ar programuotojas/a – nesvarbu.

Informacija parengta su dirbtinio intelekto pagalba. 

 

Kviečiame bendradarbiauti ir dalintis savo istorijomis. Jeigu norite, kad mes pasidalintume jūsų patirtimi, atvejais, pokyčiais – kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@9zuikiai.lt